Bộ Kem Điều Trị Mụn DeAcnes, Ngăn Ngừa Viêm Nang Lông

4.000.000